Kampen mot brottslighet får inte bli diskriminerande

Östgötska politiker på alla nivåer bör verka för att människor i Hageby och andra potentiella visitationszoner också får ett reellt skydd mot diskriminering, skriver vi i vår debattartikel som publicerades i Norrköpings tidningar den 14 juni 2024.

Den 5 juni infördes den första visitationszonen i Sverige i stadsdelen Hageby i Norrköping. Syftet är att försöka minska de återkommande skjutningarna och grova våldsbrotten i området. Vi på Byrån mot diskriminering förstår behovet av att bekämpa den grova brottsligheten, men är också oroade över riskerna för diskriminering av redan utsatta grupper. Detta var något som lyftes av flera remissinstanser innan visitationszonerna infördes. Kriminologen Leif GW Persson har till exempel beskrivit zonerna som ett ”prima underlag för etnisk diskriminering”, vilket visar på de allvarliga riskerna.

Som diskrimineringslagen ser ut idag omfattas inte polisen fullt ut av något diskrimineringsförbud. Diskrimineringsskyddet gäller till exempel inte polisens beslut om kroppsvisitation eller husrannsakan. Detta innebär att individer som utsätts för diskriminerande etnisk profilering av polisen inte kan få upprättelse genom diskrimineringslagen. Detta är något som Diskrimineringsombudsmannen, antidiskrimineringsbyråerna och andra rättighetsorganisationer har påtalat och krävt att regeringen åtgärdar.

Regeringen har meddelat att ett förslag om utökat skydd mot diskriminering för bland annat polisens verksamhet bereds på Regeringskansliet. Ett sådant förslag lades fram i en statlig utredning så sent som 2021 och borde därför vara relativt enkelt för regeringen att införa.

Nu, med införandet av visitationszoner, är det viktigt att regeringen snabbt genomför denna lagändring.

För likaväl som att Hagebys befolkning förtjänar att samhället stävjar grov brottslighet i området så förtjänar de ett heltäckande skydd mot diskriminering när dessa åtgärder nu genomförs. När polisen ges nya, långtgående befogenheter måste detta följas av åtgärder som säkerställer respekten för rättsstatliga principer och mänskliga rättigheter. Om inte så sker är det de boende i områden som Hageby som riskerar att falla mellan lagstiftningens stolar.

Vi på Byrån mot diskriminering uppmanar därför regeringen att snarast möjligt täppa till detta hål i lagstiftningen och införa ett mer heltäckande diskrimineringsförbud även för polisens verksamhet. Östgötska politiker på alla nivåer bör verka för att människor i Hageby och andra potentiella visitationszoner också får ett reellt skydd mot diskriminering.

Vi måste som samhälle stoppa den grova brottsligheten, men detta får aldrig ske på bekostnad av de mänskliga rättigheterna.

Arvid Skagerlid, juristvolontär. Ghyslaine Nindorera, kommunikatör. Sandra Isaksson, ordförande.
Byrån mot diskriminering I Östergötland

Du kan också hitta vår debattartikel i Norrköpings tidningar här

Läs debattartikeln i Corren här

Upptäck våra senaste nyheter

Byrån mot Diskriminering i Östergötland får stöd med 3,9 miljoner från Arvsfo...

Pressmeddelande från Kammarkollegiet. Publicerat: 2024-06-06.

7 juni, 2024

Kunskap och utbildning. Två viktiga grundpelare i arbetet mot rasism

Idag, den 21 mars är det FN-dagen mot rasdiskriminering. Att det blev just detta datum beror på den rasistiska händelse som inträffade den 21 mars...

21 mars, 2024

Intervju med P4 Östergötland om Dagen mot diskriminering 2023

Den 1 och 2 november anordnade Byrån Dagen mot diskriminering i Norrköping respektive Linköping. Dagen anordnas årligen. I den här intervjun med P4 Östergötland berättar...

6 november, 2023