Styrelsen

Byrån mot diskriminerings styrelse är det högsta beslutande organet mellan årsmöten och består av sju personer, varav några är representanter från våra medlemsorganisationer. Styrelsen väljs på årsmötet som hålls varje år innan mars månads utgång. Den beslutar bland annat om förslag till stadgar, mål, resultat- och balansräkning, verksamhetsplan, budget, policies och strategiska inriktningsbeslut.
Önskar du kontakt med någon i styrelsen – kontakta personalen via info@diskriminering.se

Ordförande

Sandra Isaksson

Kassör

Kjell Axelsson

Ledamöter

Orlando Cardenas

Marie Bager

Joakim Johansson

Suppleanter

Annelie Kuylenstierna

Seidy Barkamo

Armin Musaefendic

Valberedning

Valberedning Sven Åke Molund Annki Nilsson Karin Holmgren