1 mars – en dag att uppmärksamma

Enligt Europakonventionen och den svenska diskrimineringslagen får ingen människa diskrimineras. Ändå vet vi att det förekommer, skriver företrädare för Byrån mot diskriminering i Östergötland.

Idag den 1 mars är det FN:s Internationella dag mot diskriminering. Syftet är att uppmärksamma diskriminering och antidiskrimineringsarbete. Enligt Europakonventionen och den svenska diskrimineringslagen får ingen människa diskrimineras. Ändå vet vi att diskriminering förekommer och att människor far illa i vårt samhälle. Ordet diskriminering brukar i vardagligt tal ofta användas om orättvis behandling av olika slag, där någon gör åtskillnad mellan olika människor.

Vad betyder då diskriminering i lagens mening? När kan vi säga att någon har brutit mot diskrimineringslagen och någon annan har blivit diskriminerad? Förenklat går det att säga att det är diskriminering när personer med makt behandlar andra orättvist så att deras livsmöjligheter blir sämre. Den 1 januari 2009 trädde den svenska diskrimineringslagen i kraft. I diskrimineringslagen finns förbud mot diskriminering på sju olika grunder: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsidentitet och könsuttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder. De sju grunderna finns för att skydda grupper som historiskt utsatts för förtryck av samhället och som än idag är några av de som är mest utsatta.

Skyddet mot diskriminering hör samman med principen om alla människors lika värde och är därför en av hörnstenarna i arbetet för de mänskliga rättigheterna. Skydd mot diskriminering är en mänsklig rättighet. I mötet med samhället är det din rättighet att inte bli diskriminerad. Den som har makt att diskriminera har en skyldighet att inte göra det. Syftet med diskrimineringslagen är att försöka försäkra att varje människa ska ha likvärdig tillgång till samhället. Men trots lagen mot diskriminering sker diskriminering dagligen i olika sammanhang i samhället och påverkar tillgången till grundläggande rättigheter som bostad, utbildning, arbete och hälso- och sjukvård.

Om du är utsatt för diskriminering är det viktigt att försöka få upprättelse. Det är inte många som vet hur de ska gå tillväga för att få det i ett diskrimineringsärende. Men det finns hjälp så att du kan tillvarata dina rättigheter. Det finns flera aktörer du kan vända dig till om du vill ha råd i ett diskrimineringsärende. Du kan ta kontakt med Diskrimineringsombudsmannen (DO), ditt fackförbund eller din lokala antidiskrimineringsbyrå.

Byrån mot diskriminering i Östergötland (Byrån) är din lokala antidiskrimineringsbyrå för dig som bor i Östergötland. Om du upplever att du har blivit utsatt för diskriminering kan du ta kontakt med Byrån och få en kostnadsfri juridisk utredning av ditt ärende. Byrån arbetar under tystnadslöfte och det går att anmäla anonymt. Att det nu finns en diskrimineringslag och att vi har flera aktörer som arbetar för att motverka diskriminering är ett viktigt steg i arbetet mot diskriminering men detta arbete är också allas ansvar. Vi har alla ett ansvar att agera mot diskrimineringen, oavsett var den sker och hur den tar sig till uttryck. Att agera mot diskriminering börjar med dig som individ.

Här är några tips på vad du kan göra:

Säg ifrån när du eller någon annan utsätts! Säg till läraren, chefen eller facket. .

Agera inte på fördomar! Genom att vara medvetna om våra fördomar och se dem som just fördomar och inte sanningar, kan vi motverka dem med normkritik, kunskap och öppenhet och på så sätt undvika att diskriminera.

Sist men inte minst : Slut upp i kampen för att allas lika rättigheter och möjligheter ska realiseras på riktigt. Ju fler som är med, desto bättre når vi ut och desto mer skillnad kan vi göra.

Indira Stefanovic. Ghyslaine Nindorera. Byrån mot diskriminering i Östergötland

Debatten publicerades i Norrköpings tidningar (NT) den 1 mars 2019

 

Du kan hitta artikeln i NT här

Upptäck våra senaste nyheter

Byrån mot Diskriminering i Östergötland får stöd med 3,9 miljoner från Arvsfo...

Pressmeddelande från Kammarkollegiet. Publicerat: 2024-06-06.

7 juni, 2024

Kunskap och utbildning. Två viktiga grundpelare i arbetet mot rasism

Idag, den 21 mars är det FN-dagen mot rasdiskriminering. Att det blev just detta datum beror på den rasistiska händelse som inträffade den 21 mars...

21 mars, 2024

Intervju med P4 Östergötland om Dagen mot diskriminering 2023

Den 1 och 2 november anordnade Byrån Dagen mot diskriminering i Norrköping respektive Linköping. Dagen anordnas årligen. I den här intervjun med P4 Östergötland berättar...

6 november, 2023