Byrån mot diskriminering i Östergötland stämmer Arbetsförmedlingen för diskriminering

Byrån mot diskriminering i Östergötland (Byrån) lämnar idag en stämningsansökan mot Arbetsförmedlingen för att ha utsatt en muslimsk kvinna för diskriminering på grund av kvinnans religion.

Rätten att ha en religion eller annan trosuppfattning är en mänsklig rättighet och skyddas både på ett internationellt och ett nationellt plan. Enligt artikel 9 i Europakonventionen har varje enskild individ rätt till sin religion eller trosuppfattning. Skyddet mot diskriminering finns även i den svenska diskrimineringslagen som förbjuder diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning. Trots detta visar många anmälda diskrimineringsfall att negativa föreställningar om islam och muslimer leder till diskriminering av muslimer i arbetslivet.

Arbetsförmedlingen har våren 2018 beslutat att återkalla en muslimsk kvinnas anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin efter att hon förklarat att hon som muslim ansåg sig förhindrad att arbeta på ett av Arbetsförmedlingens anvisat arbete som skogsskötare.

Byrån anser att Arbetsförmedlingen, genom att återkalla jobb- och utvecklingsgarantin, har missgynnat kvinnan genom att tillämpa en bestämmelse som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med samma religion. Återkallelsen anses som en oproportionerlig åtgärd och därmed inte i enlighet med gällande diskrimineringslagstiftning

  • Hovrätten har i tidigare domslut konstaterat att religiösa skäl har särskild tyngd i den intresseavvägning som Arbetsförmedlingen ska göra i sådana situationer och därför borde Arbetsförmedlingen ha betraktat skälen att tacka nej som godtagbara. Avstängningen har därmed varit för ingripande, säger Byråns jurist Elias Ibrahim

De religiöst motiverade förutsättningarna har inte uteslutit kvinnan från andra arbetet i någon större utsträckning. Genom att inte ha försökt matcha kvinnan med en ny arbetsplats i stället för att återkalla anvisningen till jobb- och utvecklingsgarantin anses Arbetsförmedlingen ha grundat sitt beslut på diskriminerande faktorer som har samband med religion eller annan trosuppfattning. Byrån stämmer därför Arbetsförmedlingen för att säkerställa att den diskriminerade får upprättelse och diskrimineringsersättning. En upprättelse skulle även innebära en tydlig signal till myndigheterna att hålla sig till gällande praxis.

För frågor om ärendet kontakta elias.ibrahim@diskriminering.se, 0763-11 64 64

För frågor om byråns verksamhet kontakta byrån via dess hemsida www.diskriminering.se

Om Byrån

Byrån mot diskriminering i Östergötland är en ideell organisation som arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. I Byråns arbete ingår att erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd till personer som upplevt diskriminering, samt främjande och förebyggande insatser genom föreläsningar, utbildningar och opinionsbildning

Upptäck våra senaste nyheter

Nolltolerans mot rasism kräver konkreta insatser

Att läktarkulturen ibland kan vara grov är väl känt och ett problem i sig, men vuxna som står och skriker nedsättande uttalanden och rasistiska glåpord...

16 maj, 2022

”De påstår att jag inte skulle bli en bra förälder”

Marielle och Sebastian får inte hjälp att skaffa barn. Enligt Region Östergötland påverkas Marielles föräldraförmåga av hennes autism. Hennes psykolog, psykiatriker och en annan region...

22 april, 2022

Skolan behöver göra mer för att motverka rasism

Den 21 mars är det FN- dagen mot rasism. Dagen instiftades av FN för att hedra offren i Sharpeville-massakern i Sydafrika 1960, men även för...

21 mars, 2022