Byrån mot diskriminering i Östergötland stämmer Arbetsförmedlingen för diskriminering

Rätten att ha en religion eller annan trosuppfattning är en mänsklig rättighet och skyddas både på ett internationellt och ett nationellt plan. Enligt artikel 9 i Europakonventionen har varje enskild individ rätt till sin religion eller trosuppfattning. Skyddet mot diskriminering finns även i den svenska diskrimineringslagen som förbjuder diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning. Trots detta … Fortsätt läsa Byrån mot diskriminering i Östergötland stämmer Arbetsförmedlingen för diskriminering