Debattsvar. Byråns arbete är helt partipolitiskt obundet

Vi främjar integration och social sammanhållning i Norrköping. Med anledning av den insändare som skrevs av SD:s lokala politiker den 1 juni är det angeläget för oss att informera om vår verksamhet och tydliggöra vår roll i kommunens antidiskrimineringsarbete.

Byråns arbete är helt partipolitiskt obundet

Vi främjar integration och social sammanhållning i Norrköping.

Med anledning av den insändare som skrevs av SD:s lokala politiker den 1 juni är det angeläget för oss att informera om vår verksamhet och tydliggöra vår roll i kommunens antidiskrimineringsarbete.

Byrån mot diskriminering i Östergötland (Byrån) har funnits sedan 1999 och är väl etablerat i Norrköping. Vi är en fristående religiöst och partipolitiskt obunden ideell organisation som arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering.

Byrån är en av 17 lokala antidiskrimineringsbyråer i Sverige. Byråernas betydelse i antidiskrimineringsarbetet har konstaterats i bland annat två statliga utredningar; Främlingsfienden inom oss(SOU 2012:74) och Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87). I utredningarna framhålls att vi har en viktig funktion i antidiskrimineringsarbetet, särskilt på lokal nivå. I detta utgör stöd av kommuner i länet en viktig del.

För den enskilde som har upplevt diskriminering är möjligheterna till upprättelse idag mycket begränsade på grund av att de oftast inte har ekonomi att bekosta ett eget ombud. Byrån erbjuder därför ett kostnadsfritt juridiskt stöd och hjälp till den enskilde. Detta är av yttersta vikt då de flesta som anmäler till oss upplever att de inte har någon annanstans att vända sig till. Byrån har under året 2019 utrett sammanlagt 103 ärenden med anknytning till Östergötland.

Genom våra utbildningar och föreläsningar för skolor och allmänheten ger vi Norrköpingsbor kunskaper för att kunna tillvarata sina rättigheter. Dessutom skräddarsyr vi utbildningar till kommuner, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle för att stötta dem i sitt likabehandlings- och antidiskrimineringsarbete. Genom dessa insatser når vi ca 3000 personer varje år.

Byrån driver även olika projekt för att hjälpa människor att komma in i arbetslivet. Exempelvis genom vårt projekt ”Ställ om till jämställt” vars syfte var att nå en mer jämställd arbetsmarknad i Norrköping genom att stärka kvinnor med utländska examen i deras arbetssökningsprocess. I slutet av projektet hade alla projektdeltagare någon form av sysselsättning.

Dessutom ger Byrån genom medlemsaktiviteter och volontärverksamhet Norrköpingsborna en plattform för engagemang för allas lika rättigheter och möjligheter. Vi anser därför att det stöd vi får från Norrköpings kommun bidrar till mer kunskap om diskriminering och främjar integration och social sammanhållning i kommunen.

Ghyslaine Nindorera kommunikatör, Byrån mot diskriminering i Östergötland 

Sandra Isaksson ordförande, Byrån mot diskriminering i Östergötland

Läs debattsvaret i Folkbladet

 

Upptäck våra senaste nyheter

”Nej till förbud mot rasistisk organisationer”

Byrån genom vår ordförande Sandra Isaksson skriver under en debattartikel där 24 civilsamhällesorganisationer lämnar in sina synpunkter på betänkandet om förbud mot rasistiska organisationer. Läs...

6 september, 2021

Gör inte partipolitik av mänskliga rättigheter

Regeringen har aviserat att ett institut för mänskliga rättigheter ska inrättas som en ny myndighet nästa år. Nyligen beslutades om propositionen och frågan hamnar nu...

19 mars, 2021

Internationella dagen mot diskriminering: Byråns jurist Elias Ibrahim hos P4 ...

För att uppmärksamma den internationella dagen mot diskriminering den 1 mars 2021 ringde Cia Sivertsdotter från P4 Östergötland upp vår jurist Elias Ibrahim och pratade...

2 mars, 2021