Debattsvar. Byråns arbete är helt partipolitiskt obundet

Vi främjar integration och social sammanhållning i Norrköping. Med anledning av den insändare som skrevs av SD:s lokala politiker den 1 juni är det angeläget för oss att informera om vår verksamhet och tydliggöra vår roll i kommunens antidiskrimineringsarbete.

Byråns arbete är helt partipolitiskt obundet

Vi främjar integration och social sammanhållning i Norrköping.

Med anledning av den insändare som skrevs av SD:s lokala politiker den 1 juni är det angeläget för oss att informera om vår verksamhet och tydliggöra vår roll i kommunens antidiskrimineringsarbete.

Byrån mot diskriminering i Östergötland (Byrån) har funnits sedan 1999 och är väl etablerat i Norrköping. Vi är en fristående religiöst och partipolitiskt obunden ideell organisation som arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering.

Byrån är en av 17 lokala antidiskrimineringsbyråer i Sverige. Byråernas betydelse i antidiskrimineringsarbetet har konstaterats i bland annat två statliga utredningar; Främlingsfienden inom oss(SOU 2012:74) och Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87). I utredningarna framhålls att vi har en viktig funktion i antidiskrimineringsarbetet, särskilt på lokal nivå. I detta utgör stöd av kommuner i länet en viktig del.

För den enskilde som har upplevt diskriminering är möjligheterna till upprättelse idag mycket begränsade på grund av att de oftast inte har ekonomi att bekosta ett eget ombud. Byrån erbjuder därför ett kostnadsfritt juridiskt stöd och hjälp till den enskilde. Detta är av yttersta vikt då de flesta som anmäler till oss upplever att de inte har någon annanstans att vända sig till. Byrån har under året 2019 utrett sammanlagt 103 ärenden med anknytning till Östergötland.

Genom våra utbildningar och föreläsningar för skolor och allmänheten ger vi Norrköpingsbor kunskaper för att kunna tillvarata sina rättigheter. Dessutom skräddarsyr vi utbildningar till kommuner, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle för att stötta dem i sitt likabehandlings- och antidiskrimineringsarbete. Genom dessa insatser når vi ca 3000 personer varje år.

Byrån driver även olika projekt för att hjälpa människor att komma in i arbetslivet. Exempelvis genom vårt projekt ”Ställ om till jämställt” vars syfte var att nå en mer jämställd arbetsmarknad i Norrköping genom att stärka kvinnor med utländska examen i deras arbetssökningsprocess. I slutet av projektet hade alla projektdeltagare någon form av sysselsättning.

Dessutom ger Byrån genom medlemsaktiviteter och volontärverksamhet Norrköpingsborna en plattform för engagemang för allas lika rättigheter och möjligheter. Vi anser därför att det stöd vi får från Norrköpings kommun bidrar till mer kunskap om diskriminering och främjar integration och social sammanhållning i kommunen.

Ghyslaine Nindorera kommunikatör, Byrån mot diskriminering i Östergötland 

Sandra Isaksson ordförande, Byrån mot diskriminering i Östergötland

Läs debattsvaret i Folkbladet

 

Upptäck våra senaste nyheter

Kunskap och utbildning. Två viktiga grundpelare i arbetet mot rasism

Idag, den 21 mars är det FN-dagen mot rasdiskriminering. Att det blev just detta datum beror på den rasistiska händelse som inträffade den 21 mars...

21 mars, 2024

Intervju med P4 Östergötland om Dagen mot diskriminering 2023

Den 1 och 2 november anordnade Byrån Dagen mot diskriminering i Norrköping respektive Linköping. Dagen anordnas årligen. I den här intervjun med P4 Östergötland berättar...

6 november, 2023

Pressmeddelande. Dagen mot diskriminering 2023

Byrån mot diskriminering i Östergötland (Byrån) anordnar varje år Dagen mot diskriminering, en dag som sätter fokus på den diskrimineringsproblematik som finns i vårt samhälle....

31 oktober, 2023