Inkluderande idrott kräver ett långsiktigt normarbete

Genom åren har vi alltför många gånger sett hur diskriminering och exkludering tagit sig uttryck i idrottens värld. Trots att många idrottsföreningar har påbörjat arbetet med inkludering kan man konstatera att rasism, sexism, homofobi, transfobi och funkofobi än idag tyvärr är ett återkommande problem inom svensk idrott. Med anledning av detta har vi skrivit den här debattartikeln som publicerades i Norrköpings tidningar den 10 oktober 2020.

Inkluderande idrott kräver ett långsiktigt normarbete

Bara de senaste månaderna har vi fått höra om åtskilliga händelser som bevisar att vi har en lång väg kvar till inkluderande idrott, menar debattörerna.

Genom åren har vi alltför många gånger sett hur diskriminering och exkludering tagit sig uttryck i idrottens värld. Trots att många idrottsföreningar har påbörjat arbetet med inkludering kan man konstatera att rasism, sexism, homofobi, transfobi och funkofobi än idag tyvärr är ett återkommande problem inom svensk idrott.

Bara de senaste månaderna har vi fått höra om åtskilliga händelser som bevisar att vi har en lång väg kvar till inkluderande idrott. För att nämna några fall: ett vittnesmål från en kvinna som utövar hästsport och ständigt blir utsatt för rasistiska fördomar, en transpojke som blev utesluten från sitt pojklag för att han har ”fel kön”, supportrar eller tränare som skriker rasistiska eller homofobiska skällsord mot spelare, ojämställda villkor för kvinnor och föreställningar som finns inom idrotten om hur olika idrotter ”ska vara” och hur idrottsutövare bör se ut. Dessa normer påverkar negativt hur de som inte passar in i den bilden idrottar och innebär därmed ett stort hinder mot en inkluderande idrott.

Det är mot bakgrund av detta som Byrån tillsammans med RF-SISU Östergötland arrangerar Dagen mot diskriminering, en dag med fokus på inkluderande idrott utifrån ett föreningsperspektiv. Syftet med dagen är att genom föreläsning och workshop ge deltagarna kunskap, konkreta metoder och verktyg på hur de kan arbeta för att skapa en inkluderande miljö för alla.

I många idrottsföreningar har arbetet med inkludering intensifierats under senare år men idrotten behöver fortfarande jobba med sina normer. Konkreta åtgärder samt ett aktivt och långsiktigt normarbete som ökar medvetenhet om och utmanar rådande normer är A och O för att kunna uppnå inkludering inom idrott.

Ghyslaine Nindorera, kommunikatör

Sandra Isaksson, Ordförande, Byrån mot diskriminering i Östergötland

Du kan även läsa debattartiklen i NT här

 

Upptäck våra senaste nyheter

Pressmeddelande. Byrån hjälper arbetsgivare att motverka diskriminering mot m...

Diskrimineringsförbudet gäller i arbetslivet men svenska muslimer utsätts ändå för diskriminering och trakasserier på sina arbetsplatser. Det ser vi som antidiskrimineringsbyrå i Östergötland och rapporter...

18 september, 2023

Diskrimineringslagen behöver utvidgas

Det saknas ett heltäckande skydd mot diskriminering i offentlig verksamhet, skriver DO och Sveriges 18 antidiskrimineringsbyråer.

18 april, 2023

Pressmeddelande. Praktisk juridisk kunskap är en rättvisefråga! Välkommen att...

Kunskap om hur samhället fungerar är ingen självklarhet, särskilt inte juridisk kunskap samtidigt är praktisk juridisk kunskap en rättvisefråga och en viktig del för att...

13 mars, 2023