Inkluderande idrott kräver ett långsiktigt normarbete

Genom åren har vi alltför många gånger sett hur diskriminering och exkludering tagit sig uttryck i idrottens värld. Trots att många idrottsföreningar har påbörjat arbetet med inkludering kan man konstatera att rasism, sexism, homofobi, transfobi och funkofobi än idag tyvärr är ett återkommande problem inom svensk idrott. Med anledning av detta har vi skrivit den här debattartikeln som publicerades i Norrköpings tidningar den 10 oktober 2020.

Inkluderande idrott kräver ett långsiktigt normarbete

Bara de senaste månaderna har vi fått höra om åtskilliga händelser som bevisar att vi har en lång väg kvar till inkluderande idrott, menar debattörerna.

Genom åren har vi alltför många gånger sett hur diskriminering och exkludering tagit sig uttryck i idrottens värld. Trots att många idrottsföreningar har påbörjat arbetet med inkludering kan man konstatera att rasism, sexism, homofobi, transfobi och funkofobi än idag tyvärr är ett återkommande problem inom svensk idrott.

Bara de senaste månaderna har vi fått höra om åtskilliga händelser som bevisar att vi har en lång väg kvar till inkluderande idrott. För att nämna några fall: ett vittnesmål från en kvinna som utövar hästsport och ständigt blir utsatt för rasistiska fördomar, en transpojke som blev utesluten från sitt pojklag för att han har ”fel kön”, supportrar eller tränare som skriker rasistiska eller homofobiska skällsord mot spelare, ojämställda villkor för kvinnor och föreställningar som finns inom idrotten om hur olika idrotter ”ska vara” och hur idrottsutövare bör se ut. Dessa normer påverkar negativt hur de som inte passar in i den bilden idrottar och innebär därmed ett stort hinder mot en inkluderande idrott.

Det är mot bakgrund av detta som Byrån tillsammans med RF-SISU Östergötland arrangerar Dagen mot diskriminering, en dag med fokus på inkluderande idrott utifrån ett föreningsperspektiv. Syftet med dagen är att genom föreläsning och workshop ge deltagarna kunskap, konkreta metoder och verktyg på hur de kan arbeta för att skapa en inkluderande miljö för alla.

I många idrottsföreningar har arbetet med inkludering intensifierats under senare år men idrotten behöver fortfarande jobba med sina normer. Konkreta åtgärder samt ett aktivt och långsiktigt normarbete som ökar medvetenhet om och utmanar rådande normer är A och O för att kunna uppnå inkludering inom idrott.

Ghyslaine Nindorera, kommunikatör

Sandra Isaksson, Ordförande, Byrån mot diskriminering i Östergötland

Du kan även läsa debattartiklen i NT här

 

Upptäck våra senaste nyheter

Nolltolerans mot rasism kräver konkreta insatser

Att läktarkulturen ibland kan vara grov är väl känt och ett problem i sig, men vuxna som står och skriker nedsättande uttalanden och rasistiska glåpord...

16 maj, 2022

”De påstår att jag inte skulle bli en bra förälder”

Marielle och Sebastian får inte hjälp att skaffa barn. Enligt Region Östergötland påverkas Marielles föräldraförmåga av hennes autism. Hennes psykolog, psykiatriker och en annan region...

22 april, 2022

Skolan behöver göra mer för att motverka rasism

Den 21 mars är det FN- dagen mot rasism. Dagen instiftades av FN för att hedra offren i Sharpeville-massakern i Sydafrika 1960, men även för...

21 mars, 2022