Intervju med P4 Östergötland om Dagen mot diskriminering med tema ”Årsrik i arbetslivet”

I samband med årets Dagen mot diskriminering i Norrköping den 10 november hade P4 Östergötland intervju med Karin Granholmn, utbildningsansvarig på Byrån och Byråns gästföreläsare Barbro Westerholm. Under intervjun berättade de om:

  • varför årets tema är viktigt
  • hur åldersdiskriminering tar sig uttryck i arbetslivet
  • vad arbetsplatser behöver göra för att vara inkluderande och ta tillvara årsrikas erfarenheter på ett bättre sätt.

Här kan du lyssna på Barbros intervju

 

Lyssna på Karins intervju här nedan

Upptäck våra senaste nyheter

Pressmeddelande. Praktisk juridisk kunskap är en rättvisefråga! Välkommen att...

Kunskap om hur samhället fungerar är ingen självklarhet, särskilt inte juridisk kunskap samtidigt är praktisk juridisk kunskap en rättvisefråga och en viktig del för att...

13 mars, 2023

Inkludera alla kvinnor, inte bara den 8 mars utan årets alla dagar.

Idag är det internationella kvinnodagen. En viktig dag för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen.

8 mars, 2023

1 mars – en dag att uppmärksamma

Enligt Europakonventionen och den svenska diskrimineringslagen får ingen människa diskrimineras. Ändå vet vi att det förekommer, skriver företrädare för Byrån mot diskriminering i Östergötland.

1 mars, 2023