Nolltolerans mot rasism kräver konkreta insatser

Att läktarkulturen ibland kan vara grov är väl känt och ett problem i sig, men vuxna som står och skriker nedsättande uttalanden och rasistiska glåpord mot barn måste omedelbart stoppas. Läs mer nedan från vår debattartikeln som publicerades i Corren den 14 maj 2022

Enligt FIFA:s vision skall det vara nolltolerans mot rasism, fotboll ska vara något för alla och alla ska kunna få ta del av den. Toleransen är dock inte alltid noll. Rasism är tvärtom ett utbrett problem inom fotboll, såväl internationell som i Sverige. Rasismen har inte bara visat sig på elitnivå utan förekommer även mot spelare på barn- och ungdomsnivå. Föreningar som har unga spelare med utländsk bakgrund vittnar om förolämpningar och rasistiska påhopp från både spelare och föräldrar i motståndarlagen.

Rasismen sker alltså inte bara på fotbollsplanen utan finns även på läktarna. Att läktarkulturen ibland kan vara grov är väl känt och ett problem i sig, men vuxna som står och skriker nedsättande uttalanden och rasistiska glåpord mot barn måste omedelbart stoppas, till exempel genom förbud att beträda fotbollsarenan.

Rasistiska påhopp kan utgöra ett lagbrott och falla under förolämpning, ofredande, olaga hot och hets mot folkgrupp. Utöver det har rasismen allvarliga konsekvenser för både de som blir utsatta men även för klubbarna. Unga talanger mår dåligt, tappar motivation och slutar med fotboll, de tappar därmed ett socialt sammanhang. Det innebär även en förlust för fotbollsklubben och hela svenskfotbollen.

Det är därför av stor vikt att alla fotbollsföreningar aktivt tar ställning mot rasism och för inkludering. Detta kan bland annat göras genom att synliggöra och prata om problemet med medlemmarna. Men också genom att ha en tydlig policy som alla medlemmar känner till, där det framgår vilka åtgärder föreningen arbetar med för att stoppa rasism. Dessutom ska rasistiska händelser polisanmälas.

Rasismen inom fotboll måste bekämpas även på strukturell och institutionell nivå. De rasistiska strukturer och fördomar som finns i samhället hittas även inom fotbollen och kan exempelvis påverka domarbeslut eller vilka fotbollsföreningar som får sponsorstöd. Därför behöver arbetet mot rasism ske kontinuerligt på flera nivåer. Alla inblandade aktörer måste vara medvetna om de fördomar och strukturer som leder till att rasismen förekommer inom fotboll. Bara då kan man arbeta med konkreta åtgärder för förändring och på detta sätt åstadkomma en mer inkluderande och jämlik sport fri från rasism.

Vi på Byrån mot diskriminering i Östergötland arbetar bland annat med att stötta lokala verksamheter i deras antirasistiska arbete. Behöver din fotbollsförening stöd i arbetet för att motverka rasism och inkludera flera eller i hur ni kan hjälpa era spelare om de blir utsatta för rasism? Vi finns med som stöd och kan erbjuda konkreta metoder och verktyg så att nolltolerans mot rasism ska gälla på riktigt i din förening!

 

Ghyslaine Nindorera, kommunikatör. Sandra Isaksson, ordförande. Byrån mot diskriminering i Östergötland.

Artikeln i Corren hittas här

Upptäck våra senaste nyheter

”De påstår att jag inte skulle bli en bra förälder”

Marielle och Sebastian får inte hjälp att skaffa barn. Enligt Region Östergötland påverkas Marielles föräldraförmåga av hennes autism. Hennes psykolog, psykiatriker och en annan region...

22 april, 2022

Skolan behöver göra mer för att motverka rasism

Den 21 mars är det FN- dagen mot rasism. Dagen instiftades av FN för att hedra offren i Sharpeville-massakern i Sydafrika 1960, men även för...

21 mars, 2022

Följ lagarna och förändra skolan!

Sveriges antidiskrimineringsbyråer ser ett behov av att politiker och kommuner nu tar sitt ansvar, lyssnar till experterna och förbättrar skolmiljön för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

23 februari, 2022