Pressmeddelande Dagen mot diskriminering 2022

Årsrik i arbetslivet
Byrån mot diskriminering i Östergötland arrangerar årligen Dagen mot diskriminering. I år fokuserar vi på diskriminering mot äldre personer i arbetslivet.

Diskriminering mot äldre i arbetslivet är ett utbrett problem. En forskningsrapport från Uppsala universitet och Linnéuniversitetet visar att redan i 40-årsåldern minskar chanserna att gå vidare i en rekryteringsprocess. Vid 65 års ålder är sannolikheten att bli kontaktad av en arbetsgivare nästan obefintlig.

Genom begreppet årsrik vill vi belysa och värdesätta äldres erfarenheter. Nyligen uppmärksammade vi ett diskrimineringsärende som Diskrimineringsombudsmannen (DO) drivit där en kvinna från Östergötland inte blev aktuell för en intervju eftersom företaget sökte yngre personer. Men utöver rekryteringar förekommer åldersdiskriminering även när det gäller kompetensutveckling och inom faktorer som påverkar arbetsmiljön. Tyvärr är fördomsfulla attityder riktade mot äldre ofta helt accepterade idag.
Säger Karin Granholm. Utbildningsansvarig på Byrån mot diskriminering i Östergötland

Denna diskriminering sker trots att åldersdiskriminering är ett lagbrott samt att alla arbetsgivare aktivt måste arbeta för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett ålder i arbetslivet.

”Vi har bjudit in Barbro Westerholm som länge arbetat för att lyfta diskriminering mot äldre och spridit budskapet att seniorers kunskaper och erfarenheter behöver tas tillvara på ett bättre sätt. Genom att erbjuda en förmiddag med kompetensutveckling genom fakta, inspiration och övningar vill vi att deltagare ska få syn på hur diskriminering mot äldre personer kan ta sig uttryck på arbetsplatsen. De kommer också få råd för arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder där äldre personers behov finns med.” Berättar Karin Granholm

Dagen anordnas i Norrköping och i Linköping och målgruppen är personer som arbetar inom HR, arbetsgivare, intresseorganisationer och alla som är intresserade av årets tema.

Innehåll:

En föreläsning om ålderism med Barbro Westerholm.
En workshop med träning i att hitta risker för åldersdiskriminering på arbetsplatsen.

Arrangemanget kommer att äga rum följande tider och platser:

Norrköping, den 10 november. kl. 09:00-12:00. Magnentus Building. Hospitalsgatan 30

Linköping, den 23 november. Kl. 09:00-12:00. Föreningshuset Fontänen. Västra vägen 32

För mer information, kontakta gärna Karin Granholm, utbildningsansvarig.

Telefon: 070-216 34 36

Mejl: karin.granholm@diskriminering.se

 


Om Byrån

Byrån mot diskriminering i Östergötland är en ideell organisation som arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. I Byråns arbete ingår att erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd till personer som upplevt diskriminering, samt främjande och förebyggande insatser genom föreläsningar, utbildningar och opinionsbildning.

Upptäck våra senaste nyheter

Pressmeddelande. Byrån hjälper arbetsgivare att motverka diskriminering mot m...

Diskrimineringsförbudet gäller i arbetslivet men svenska muslimer utsätts ändå för diskriminering och trakasserier på sina arbetsplatser. Det ser vi som antidiskrimineringsbyrå i Östergötland och rapporter...

18 september, 2023

Diskrimineringslagen behöver utvidgas

Det saknas ett heltäckande skydd mot diskriminering i offentlig verksamhet, skriver DO och Sveriges 18 antidiskrimineringsbyråer.

18 april, 2023

Pressmeddelande. Praktisk juridisk kunskap är en rättvisefråga! Välkommen att...

Kunskap om hur samhället fungerar är ingen självklarhet, särskilt inte juridisk kunskap samtidigt är praktisk juridisk kunskap en rättvisefråga och en viktig del för att...

13 mars, 2023