Pressmeddelande Dagen mot diskriminering 2022

Årsrik i arbetslivet
Byrån mot diskriminering i Östergötland arrangerar årligen Dagen mot diskriminering. I år fokuserar vi på diskriminering mot äldre personer i arbetslivet.

Diskriminering mot äldre i arbetslivet är ett utbrett problem. En forskningsrapport från Uppsala universitet och Linnéuniversitetet visar att redan i 40-årsåldern minskar chanserna att gå vidare i en rekryteringsprocess. Vid 65 års ålder är sannolikheten att bli kontaktad av en arbetsgivare nästan obefintlig.

Genom begreppet årsrik vill vi belysa och värdesätta äldres erfarenheter. Nyligen uppmärksammade vi ett diskrimineringsärende som Diskrimineringsombudsmannen (DO) drivit där en kvinna från Östergötland inte blev aktuell för en intervju eftersom företaget sökte yngre personer. Men utöver rekryteringar förekommer åldersdiskriminering även när det gäller kompetensutveckling och inom faktorer som påverkar arbetsmiljön. Tyvärr är fördomsfulla attityder riktade mot äldre ofta helt accepterade idag.
Säger Karin Granholm. Utbildningsansvarig på Byrån mot diskriminering i Östergötland

Denna diskriminering sker trots att åldersdiskriminering är ett lagbrott samt att alla arbetsgivare aktivt måste arbeta för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett ålder i arbetslivet.

”Vi har bjudit in Barbro Westerholm som länge arbetat för att lyfta diskriminering mot äldre och spridit budskapet att seniorers kunskaper och erfarenheter behöver tas tillvara på ett bättre sätt. Genom att erbjuda en förmiddag med kompetensutveckling genom fakta, inspiration och övningar vill vi att deltagare ska få syn på hur diskriminering mot äldre personer kan ta sig uttryck på arbetsplatsen. De kommer också få råd för arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder där äldre personers behov finns med.” Berättar Karin Granholm

Dagen anordnas i Norrköping och i Linköping och målgruppen är personer som arbetar inom HR, arbetsgivare, intresseorganisationer och alla som är intresserade av årets tema.

Innehåll:

En föreläsning om ålderism med Barbro Westerholm.
En workshop med träning i att hitta risker för åldersdiskriminering på arbetsplatsen.

Arrangemanget kommer att äga rum följande tider och platser:

Norrköping, den 10 november. kl. 09:00-12:00. Magnentus Building. Hospitalsgatan 30

Linköping, den 23 november. Kl. 09:00-12:00. Föreningshuset Fontänen. Västra vägen 32

För mer information, kontakta gärna Karin Granholm, utbildningsansvarig.

Telefon: 070-216 34 36

Mejl: karin.granholm@diskriminering.se

 


Om Byrån

Byrån mot diskriminering i Östergötland är en ideell organisation som arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. I Byråns arbete ingår att erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd till personer som upplevt diskriminering, samt främjande och förebyggande insatser genom föreläsningar, utbildningar och opinionsbildning.

Upptäck våra senaste nyheter

15 antidiskrimineringsbyråer: Regeringen undergräver rättssäkerheten

När regeringspolitiska förslag och överenskommelser underminerar de mänskliga rättigheterna och den svenska rättssäkerheten höjer vi enat våra röster ännu högre och vänder oss till regeringen...

4 november, 2022

Fortsätt att göra din röst hörd även efter valet!

För några dagar sen gjorde många sin röst hörd genom att gå och rösta. Nu när valrörelsen har passerat är det minst lika viktigt att...

22 september, 2022