Pressmeddelande. Dagen mot diskriminering 2023

Byrån mot diskriminering i Östergötland (Byrån) anordnar varje år Dagen mot diskriminering, en dag som sätter fokus på den diskrimineringsproblematik som finns i vårt samhälle. I år vill vi belysa hur destruktiva normer kopplat till maskulinitet uppmuntrar och premierar beteenden som skapar negativa effekter.

Byrån arbetar för att motverka normer som kan leda till diskriminering och däribland destruktiva manlighetsnormer. Därför bjuder vi in till en halvdag med föreläsning och workshop kring frågan ”hur hjälper vi de unga vi möter att kunna göra mer hälsosamma val i sitt umgänge med andra?”

”Vi ser många unga män som i rädslan för att inte duga, blir tvungna att upprätthålla manlighetsnormer genom bland annat aggressivitet, falsk självsäkerhet och även våld. Detta visar hur skadliga och destruktiva manlighetsnormer kan vara för killar och män själva men även för hela samhället. Därför är det av största vikt att ifrågasätta och skapa en förändring av flera av dagens manlighetsnormer.” Säger Rickard Johansson, utbildare på Byrån mot diskriminering i Östergötland

Med oss kommer vi ha föreläsaren Marco Vega, erfaren föreläsare och sexualupplysare med mångårig erfarenhet av att arbeta med dessa frågor. Marco kommer leda oss genom temat både utifrån statistik, fakta och tidigare egna erfarenheter.

Genom att delta kommer deltagarna få möjlighet att lära sig om destruktiva normer kopplat till manlighet, se utifrån statistik och flera olika perspektiv hur dessa normer påverkar individer och samhälle samt diskutera och utbyta erfarenhet kring hur man kan bemöta och hantera destruktiva normer och ungdomarna som lever med dem. Förklarar Rickard Johansson.

Dagen anordnas i Norrköping och i Linköping och målgruppen är personer som arbetar inom skola, vård och omsorg eller på andra sätt möter ungdomar i sin yrkesroll samt alla som är intresserade av årets tema.

Arrangemanget kommer att äga rum följande tider och platser:

Norrköping, den 1 november. Kl. 09:00-12:00. Norrköpings stadsbibliotek, Södra Promenaden 105

Linköping, den 2 november. Kl. 09:00-12:00. Linköpings stadsbibliotek. Östgötagatan 5

För mer information, kontakta gärna Rickard Johansson, utbildare på Byrån mot diskriminering i Östergötland.

Telefon: 0760-36 40 81

Mejl: rickard.johansson@diskriminering.se


Om Byrån

Byrån mot diskriminering i Östergötland är en ideell organisation som arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. I Byråns arbete ingår att erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd till personer som upplevt diskriminering, samt främjande och förebyggande insatser genom föreläsningar, utbildningar och opinionsbildning.

Upptäck våra senaste nyheter

Kunskap och utbildning. Två viktiga grundpelare i arbetet mot rasism

Idag, den 21 mars är det FN-dagen mot rasdiskriminering. Att det blev just detta datum beror på den rasistiska händelse som inträffade den 21 mars...

21 mars, 2024

Intervju med P4 Östergötland om Dagen mot diskriminering 2023

Den 1 och 2 november anordnade Byrån Dagen mot diskriminering i Norrköping respektive Linköping. Dagen anordnas årligen. I den här intervjun med P4 Östergötland berättar...

6 november, 2023

Vi måste bryta destruktiva manlighetsnormer

Vi lever i ett samhälle där det fortfarande finns idéer och föreställningar om hur en ”riktig” man ska vara och bete sig.

25 oktober, 2023