Pressmeddelande. Praktisk juridisk kunskap är en rättvisefråga! Välkommen att få veta mer på vår lanseringsevent!

Kunskap om hur samhället fungerar är ingen självklarhet, särskilt inte juridisk kunskap samtidigt är praktisk juridisk kunskap en rättvisefråga och en viktig del för att kunna tillvarata sina rättigheter. Att inte ha grundläggande juridisk kunskap innebär att man i praktiken inte kan ta del av samhället på lika villkor, och att ens möjligheter därmed begränsas. Och detta är ett utbrett problem bland ungdomar. Det vill Byrån genom projektet Koll på lagen motverka.

Inom ramen för projektet har det tagits fram och utvecklats en verktygslåda som bygger på flera delar och vars syfte är att med hjälp av olika pedagogiska metoder tillgängliggöra lagen och visa hur den praktiskt kan tillämpas och förstås. Det är denna verktygslåda som vi kommer att presentera under vårt lanseringsevent.

”Under dagen blir det filmpremiär av våra fem kortfilmer. Filmerna bygger på ungdomarnas egna erfarenheter och utmaningar. Vi kommer också presentera vårt metodmaterial, innehållande ett brädspel, en metodbok för fritidsledare, annat infomaterial samt en interaktiv hemsida. Det blir samtal med olika aktörer vi samarbetat med, och möjlighet att testa på materialet.” Berättar Emma Nilsson, projektledare för Koll på lagen

När och var?
Den 16 mars kl 17-19 på Cnema, Kungsgatan 56 i Norrköping

För mer information eller frågor kontakta gärna Emma Nilsson, emma.nilsson@diskriminering.se eller 0733-267353

Övrig information om lanseringseventet
Evenemanget är inte öppet för allmänheten. Inbjudna är personer och aktörer som varit, och är, en viktig del av projektet. Bland annat fritidsledare och ungdomar, skådespelare och statister, idrottsföreningar, Arvsfonden, Byråns styrelse och kontaktpersoner för Linköpings och Norrköpings kommun. Media är välkomna att delta under hela eventet.

Bakgrund
Projektet Koll på lagen handlar om att genom enkla och roliga metoder stärka ungdomar med kunskaper om vardagsjuridik för att de ska kunna ta tillvara på sina rättigheter. Genom projektet får de lära sig om lagar och rättigheter de kan komma att möta i sin vardag. Det kan vara situationer i hemmet, på köpcentrumet, på nätet, på fritidsgården, mötesplatsen, i kontakt med polisen eller på jobbet.

I projektet valde Byrån att samverka med fritidsgårdar och mötesplatser i Linköping och i Norrköping, och träffa alltså ungdomarna på sin fritid. Fritidsgårdar är enligt demokratiutredningen från 2016 en viktig arena i det lokala samhället då de fångar upp ungdomar som annars inte finns representerade i föreningslivet. För att vårt metodmaterial ska kännas relevant för ungdomarna har vi utgått från deras berättelser och upplevelser. Vi har träffat grupper av ungdomar, som ungdomsstyrelser men också umgåtts med dem i den öppna verksamheten, för att få reda på deras bild av vardagsjuridik och vad de möter för situationer i sin vardag. Vårt metodmaterial kan användas på fritidsgårdar och mötesplatser för att lyfta frågor om juridik och rättigheter på ett sätt som är anpassat för målgruppen.

Läs mer om projekt Koll på lagen här


Om Byrån mot diskriminering i Östergötland

Byrån mot diskriminering i Östergötland är en ideell organisation som arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. I Byråns arbete ingår att erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd till personer som upplevt diskriminering, samt främjande och förebyggande insatser genom föreläsningar, utbildningar och opinionsbildning

 

Upptäck våra senaste nyheter

Pressmeddelande. Byrån hjälper arbetsgivare att motverka diskriminering mot m...

Diskrimineringsförbudet gäller i arbetslivet men svenska muslimer utsätts ändå för diskriminering och trakasserier på sina arbetsplatser. Det ser vi som antidiskrimineringsbyrå i Östergötland och rapporter...

18 september, 2023

Diskrimineringslagen behöver utvidgas

Det saknas ett heltäckande skydd mot diskriminering i offentlig verksamhet, skriver DO och Sveriges 18 antidiskrimineringsbyråer.

18 april, 2023

Inkludera alla kvinnor, inte bara den 8 mars utan årets alla dagar.

Idag är det internationella kvinnodagen. En viktig dag för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen.

8 mars, 2023