Rasism i fotbollen – En studie av upplevelser av etnisk diskriminering i fotbollen samt vilket juridiskt stöd utsatta har

Rapporten ”Rasism i fotbollen – En studie av upplevelser av etnisk diskriminering i fotbollen samt vilket juridiskt stöd utsatta har” har tagits fram inom ramen för projektet Koll på lagen som drivs av Byrån, med finansiering av Allmänna Arvsfonden.

Fördomar och främlingsfientliga uttryck förekommer, på alla nivåer inom fotbollen, från elit ner till barn- och ungdomsfotboll. Trots detta har endast ett fåtal studier gjorts i Sverige angående rasism inom fotbollen, ännu färre med fokus på fotboll i de lägre divisionerna. Syftet med rapporten är därför att belysa och undersöka aktuella problem och situationer av rasism inom fotbollen. Rapporten syftar även till att utgöra ett stöd för spelare, domare, fotbollsföreningar och fotbollsförbund etc. som vill motverka att rasism och diskriminering sker.

 ”I projektet Koll på lagen har vi flera gånger hamnat i samtal med fotbollsspelare och tränare om rasism inom fotbollen. Det blir då tydligt att rasism är ett vanligt problem som sällan anmäls eller utreds. Intervjupersonerna i vår studie har vittnat om negativ särbehandling på fotbollsplanen, både från motspelare, domare och åskådare.” säger Ellen Söderström, projektledare för Koll på lagen.

Byråns rapport visar att även om förbunden tar avstånd från rasism och diskriminering, är det inte lika tydligt vad som sker om en person faktiskt blir utsatt.

”I intervjuerna framkommer det även att det är svårt att hitta information om hur anmälningar om diskriminering inom fotbollen ska hanteras, oavsett om det är en domare eller exempelvis en spelare som är den ansvariga.” konstaterar Ellen Söderström.

Rasism är något som görs, likaså är antirasism något som kräver handling. I rapporten ger Byrån konkreta rekommendationer på hur fotbollsföreningar ska arbeta för att förebygga och motverka rasism samt hur de ska agera vid rasistiska kränkningar i samband med fotbollen.

För mer information kontakta Ellen Söderström ellen.soderstrom@diskriminering.se  eller
076 – 209 99 92

Vår rapport kan ni läsa här

Läs mer om projektet Koll på lagen

 


Om Byrån

Byrån mot diskriminering i Östergötland är en ideell organisation som arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. I Byråns arbete ingår att erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd till personer som upplevt diskriminering, samt främjande och förebyggande insatser genom föreläsningar, utbildningar och opinionsbildning

 

 

Upptäck våra senaste nyheter

Kunskap och utbildning. Två viktiga grundpelare i arbetet mot rasism

Idag, den 21 mars är det FN-dagen mot rasdiskriminering. Att det blev just detta datum beror på den rasistiska händelse som inträffade den 21 mars...

21 mars, 2024

Intervju med P4 Östergötland om Dagen mot diskriminering 2023

Den 1 och 2 november anordnade Byrån Dagen mot diskriminering i Norrköping respektive Linköping. Dagen anordnas årligen. I den här intervjun med P4 Östergötland berättar...

6 november, 2023

Pressmeddelande. Dagen mot diskriminering 2023

Byrån mot diskriminering i Östergötland (Byrån) anordnar varje år Dagen mot diskriminering, en dag som sätter fokus på den diskrimineringsproblematik som finns i vårt samhälle....

31 oktober, 2023