Rasism i fotbollen – En studie av upplevelser av etnisk diskriminering i fotbollen samt vilket juridiskt stöd utsatta har

Rapporten ”Rasism i fotbollen – En studie av upplevelser av etnisk diskriminering i fotbollen samt vilket juridiskt stöd utsatta har” har tagits fram inom ramen för projektet Koll på lagen som drivs av Byrån, med finansiering av Allmänna Arvsfonden.

Fördomar och främlingsfientliga uttryck förekommer, på alla nivåer inom fotbollen, från elit ner till barn- och ungdomsfotboll. Trots detta har endast ett fåtal studier gjorts i Sverige angående rasism inom fotbollen, ännu färre med fokus på fotboll i de lägre divisionerna. Syftet med rapporten är därför att belysa och undersöka aktuella problem och situationer av rasism inom fotbollen. Rapporten syftar även till att utgöra ett stöd för spelare, domare, fotbollsföreningar och fotbollsförbund etc. som vill motverka att rasism och diskriminering sker.

 ”I projektet Koll på lagen har vi flera gånger hamnat i samtal med fotbollsspelare och tränare om rasism inom fotbollen. Det blir då tydligt att rasism är ett vanligt problem som sällan anmäls eller utreds. Intervjupersonerna i vår studie har vittnat om negativ särbehandling på fotbollsplanen, både från motspelare, domare och åskådare.” säger Ellen Söderström, projektledare för Koll på lagen.

Byråns rapport visar att även om förbunden tar avstånd från rasism och diskriminering, är det inte lika tydligt vad som sker om en person faktiskt blir utsatt.

”I intervjuerna framkommer det även att det är svårt att hitta information om hur anmälningar om diskriminering inom fotbollen ska hanteras, oavsett om det är en domare eller exempelvis en spelare som är den ansvariga.” konstaterar Ellen Söderström.

Rasism är något som görs, likaså är antirasism något som kräver handling. I rapporten ger Byrån konkreta rekommendationer på hur fotbollsföreningar ska arbeta för att förebygga och motverka rasism samt hur de ska agera vid rasistiska kränkningar i samband med fotbollen.

För mer information kontakta Ellen Söderström ellen.soderstrom@diskriminering.se  eller
076 – 209 99 92

Vår rapport kan ni läsa här

Läs mer om projektet Koll på lagen

 


Om Byrån

Byrån mot diskriminering i Östergötland är en ideell organisation som arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. I Byråns arbete ingår att erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd till personer som upplevt diskriminering, samt främjande och förebyggande insatser genom föreläsningar, utbildningar och opinionsbildning

 

 

Upptäck våra senaste nyheter

Diskrimineringslagen behöver utvidgas

Det saknas ett heltäckande skydd mot diskriminering i offentlig verksamhet, skriver DO och Sveriges 18 antidiskrimineringsbyråer.

18 april, 2023

Pressmeddelande. Praktisk juridisk kunskap är en rättvisefråga! Välkommen att...

Kunskap om hur samhället fungerar är ingen självklarhet, särskilt inte juridisk kunskap samtidigt är praktisk juridisk kunskap en rättvisefråga och en viktig del för att...

13 mars, 2023

Inkludera alla kvinnor, inte bara den 8 mars utan årets alla dagar.

Idag är det internationella kvinnodagen. En viktig dag för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen.

8 mars, 2023