Ser vi paralleller till Förintelsen idag?

I samband med Förintelsens minnesdag hade vår kommunikatör en intervju med Landets fria tidning för att berätta mer om vår föreläsning ”Rasism då och nu” och varför föreläsningen fortfarande behövs.

Ser vi paralleller till Förintelsen idag?

Vad låg bakom Förintelsen och vilka paralleller finns i dagens samhälle?
Byrån mot diskriminering i Östergötland ställer frågan i en öppen föreläsning för att uppmärksamma Förintelsens minnesdag.

”Rasism då och nu” är namnet på den föreläsning som utbildare från Byrån mot diskriminering i Östergötland håller i Linköping den 31 januari. Det går redan i dag att se en förinspelad version av samma föreläsning via Byrån mot diskriminerings Youtubekanal.

Bland frågeställningarna som ska tas upp finns: Vilka mekanismer ledde till Förintelsen? Kan vi se paralleller i dagens samhälle? Vad kan vi göra för att motverka rasism i människors vardag?

– Huvudsyftet med vår föreläsning är att vi ska lära oss från historien, genom att visa de olika steg och processer som föregick Förintelsen. Utifrån det pratar vi tillsammans om vad vi kan göra så att det inte händer igen, berättar Ghyslaine Nindorera, kommunikatör på Byrån mot diskriminering i Östergötland och en av föreläsarna.

Ghyslaine Nindorera menar att det finns flera paralleller mellan de mekanismer som ledde till förintelsen och det som händer i samhället idag.

– Trots att rasbiologin som vetenskap övergivits lever det rasistiska tänkandet kvar i vårt samhälle, i antisemitism men också fördomsfulla idéer och handlingar och hatbrott.

Under de senaste åren har antalet anmälningar och åtal om hets mot folkgrupp ökat.

– Etnicitet är det mest förekommande motivet i våra ärenden, men också på nationell nivå. Därför är det idag av stor vikt att lyfta de här frågorna, säger Ghyslaine Nindorera.

Hon tycker att alla borde ta del av föreläsningen.

– Att bekämpa rasism och diskriminering kräver vårt agerande, allihopa. Därför är föreläsningen öppen för alla. Och under föreläsningen ger vi också tips på vad var och en av oss kan göra.


Föreläsningen ”Rasism då och nu”

… äger rum 31 januari klockan i ABF:s lokaler i Skäggetorp, Linköping.

Redan nu går det att titta på en förinspelad version av samma föreläsning via Byrån mot diskriminering i Östergötlands Youtubekanal.

Du kan också hitta artikeln i Landets fria tidning här

Upptäck våra senaste nyheter

Pressmeddelande. Byrån hjälper arbetsgivare att motverka diskriminering mot m...

Diskrimineringsförbudet gäller i arbetslivet men svenska muslimer utsätts ändå för diskriminering och trakasserier på sina arbetsplatser. Det ser vi som antidiskrimineringsbyrå i Östergötland och rapporter...

18 september, 2023

Diskrimineringslagen behöver utvidgas

Det saknas ett heltäckande skydd mot diskriminering i offentlig verksamhet, skriver DO och Sveriges 18 antidiskrimineringsbyråer.

18 april, 2023

Pressmeddelande. Praktisk juridisk kunskap är en rättvisefråga! Välkommen att...

Kunskap om hur samhället fungerar är ingen självklarhet, särskilt inte juridisk kunskap samtidigt är praktisk juridisk kunskap en rättvisefråga och en viktig del för att...

13 mars, 2023