Koll på Jobbet är ett projekt som riktar sig till ungdomar på yrkesförberedande gymnasieprogram i Östergötland.
Genom projektet får ungdomarna användbara kunskaper och verktyg för att bättre kunna tillvarata sina rättigheter i arbetslivet och hantera frågor som rör diskriminering
Mer om projektet

”Vi lärare har fått färdiga och lättillgängliga verktyg för hur man kan prata om dom här frågorna med eleverna.”

Malin, frisör- och stylistlärare

”Det här är jättenyttigt för mina elever eftersom övningarna så tydligt är kopplade till arbetslivet.”

Isabelle, samhälls- och psykologilärare

Koll på jobbet handlar om att rusta elever på yrkesförberedande gymnasieprogram med kunskaper om diskriminering och rättigheter i arbetslivet. Intervjuer med elever på yrkesprogram har visat att många yrkeselever ute på arbetsplatsförlagt lärande (apl) möts av situationer som kan vara svåra att hantera. En del elever hamnar på arbetsplatser med dålig arbetsmiljö eller arbetsplatser där det råder en sexistisk, rasistisk och/eller homofobisk jargong. Det ställer krav på att en känner till sina rättigheter, vet vem en kan vända sig till och har verktyg för att kunna säga ifrån. Andra elever kommer i framtiden bli skyddsombud och/ eller chefer och då ansvara för att säkerställa en bra arbetsmiljö.

Genom tidigare projekt som riktat sig till gymnasieelever har Byrån sett att förutsättningarna för att arbeta med frågor som rör diskriminering och mänskliga rättigheter skiljer sig åt mellan högskole- och yrkesförberedande program. Elever på yrkesprogram läser färre poäng i de gymnasiegemensamma ämnena.  Det innebär att de har mindre schemalagd tid och resurser för att arbeta med dessa frågor.  Trots detta ställs det i läroplanen samma mål gällande kunskaper i mänskliga rättigheter för både yrkes- och högskoleförberedande gymnasieprogram.

Elever på yrkesförberedande gymnasieprogram spenderar istället avsevärt mycket mer tid av sin utbildning ute på arbetsplatsförlagt lärande (APL). I utvärderingar från tidigare utbildningar och projekt har lärare på yrkesgymnasium lyft att det saknas lättillgängliga metodmaterial om diskriminering och mänskliga rättigheter som är anpassat för målgruppen. De ville ha ett material som tydligt tog avstamp i elevernas vardag och erfarenheter och att det fanns en tydlig koppling till elevernas framtida arbetsliv.

Mot denna bakgrund växte projektet Koll på jobbet fram.  Genom ett anpassat metodmaterial med övningar, case, och filmer ges elever möjlighet att diskutera och reflektera över situationer de mött eller kan komma att möta i arbetslivet. På så sätt får de praktiska verktyg för att kunna tillvarata sina rättigheter och bidra till mer jämställda och inkluderande arbetsplatser.

”Alla har rätt att må bra på sin arbetsplats” – Elev på yrkesgymnasium i Östergötland

För frågor om projektet kontakta:

Ellen Söderström
Ellen SöderströmUtbildare