Vi måste bryta destruktiva manlighetsnormer

Vi lever i ett samhälle där det fortfarande finns idéer och föreställningar om hur en ”riktig” man ska vara och bete sig.

Stark, orädd och känslokall är några av de normer och förväntningar som än i dag, även bland unga män, definierar manlighet. De som inte lever upp till dessa ideal accepteras inte i vissa sammanhang utan ses som mindre värda.

Vi ser många unga män som i rädslan för att inte duga, blir tvungna att upprätthålla dessa normer genom bland annat aggressivitet, falsk självsäkerhet och även våld. Detta visar hur skadliga och destruktiva manlighetsnormer kan vara för killar och män själva men även för hela samhället.

Forskning har visat att destruktiva manlighetsnormer kan leda till stress, depression och andra hälsoproblem. Dessutom har dessa normer negativa konsekvenser även för omgivningen då de kan leda till våld, våld mot andra män men även våld mot kvinnor eftersom män som ingår i dessa normer ofta ser kvinnor som objekt eller underordnade.

Det är därför av största vikt att ifrågasätta och skapa en förändring av flera av dagens manlighetsnormer.

Är du förälder eller möter du ungdomar i din yrkesroll eller ideella engagemang? Din roll är mycket viktig i arbetet för att bryta destruktiva manlighetsnormer. Börja diskutera normer med de unga du möter, prata om varför dessa normer finns och om hur man kan skapa trygga och konstruktiva normer i stället.

Vi på Byrån mot diskriminering i Östergötland arbetar för att motverka normer som kan leda till diskriminering och däribland destruktiva manlighetsnormer. Behöver du veta mer om hur du kan bemöta och hantera destruktiva normer och ungdomarna som lever med dem?

Den 1 och den 2 november bjuder vi in till samtal och diskussion kring denna fråga. Var och en av oss bidrar, medvetet eller omedvetet, till att upprätthålla normer. För att kunna uppnå en riktig förändring och ett mer jämställt samhälle måste vi därför alla vara involverade.

 

Ghyslaine Nindorera, kommunikatör. Sandra Isaksson, ordförande. Byrån mot diskriminering i Östergötland

 

Du kan också hitta vår insändare i Norrköpings tidningar här

Upptäck våra senaste nyheter

Kunskap och utbildning. Två viktiga grundpelare i arbetet mot rasism

Idag, den 21 mars är det FN-dagen mot rasdiskriminering. Att det blev just detta datum beror på den rasistiska händelse som inträffade den 21 mars...

21 mars, 2024

Intervju med P4 Östergötland om Dagen mot diskriminering 2023

Den 1 och 2 november anordnade Byrån Dagen mot diskriminering i Norrköping respektive Linköping. Dagen anordnas årligen. I den här intervjun med P4 Östergötland berättar...

6 november, 2023

Pressmeddelande. Dagen mot diskriminering 2023

Byrån mot diskriminering i Östergötland (Byrån) anordnar varje år Dagen mot diskriminering, en dag som sätter fokus på den diskrimineringsproblematik som finns i vårt samhälle....

31 oktober, 2023