Pressmeddelande. Byrån hjälper arbetsgivare att motverka diskriminering mot muslimer

Diskrimineringsförbudet gäller i arbetslivet men svenska muslimer utsätts ändå för diskriminering och trakasserier på sina arbetsplatser. Det ser vi som antidiskrimineringsbyrå i Östergötland och rapporter från Diskrimineringsombudsmannen (DO) visar att trenden är densamma i landet som helhet. Detta sker trots att vi i Sverige har en lag som ska skydda mot diskriminering bland annat med koppling till religion och etnicitet. Byrån mot diskriminering i Östergötland (Byrån) vill motverka islamofobi och diskriminering mot muslimer genom att stötta arbetsgivare och arbetsplatser i arbete för inkludering.

Sedan ett år tillbaka driver Byrån med stöd av Mucf, projektet ADAB – Antidiskriminering för arbetsgivare med Byrån. 

”Att arbeta förebyggande mot diskriminering och främjande för lika rättigheter i arbetslivet är ett lagkrav. säger Karin Granholm, ADAB:s projektledare.

På vår hemsida finns stödmaterial med konkreta tips och verktyg för att komma i gång med inkluderingsarbetet.

”Vi har lanserat ett material som stöd för arbetsgivare i det förebyggande arbetet mot diskriminering. Det som i Diskrimineringslagen benämns som aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter. Materialet finns att tillgå kostnadsfritt på Byråns hemsida. Med hjälp av det kan arbetsgivare skapa tryggare arbetsmiljö genom inkludering” förklarar Karin Granholm

Stödmaterialet kommer även att presenteras för arbetsgivare på ett seminarium som Byrån anordnar tillsammans med Företagarna på Best Western i Linköping den 29/9 kl.11.30

Utöver arbetsgivare är civilsamhällets engagemang nödvändigt i arbetet för lika rättigheter och möjligheter samt för att motverka islamofobi och diskriminering.

”Vi vill även att civilsamhällets ska träffas och prata om hur vi tillsammans kan samverka mot islamofobi och antidemokratiska krafter. Därför bjuder vi in till en kväll ”Tillsammans mot islamofobi” på Agora i Skäggetorp den 19 september kl. 17:00

För mer information eller frågor kontakta gärna Karin Granholm på karin.granholm@diskriminering.se eller 070-216 34 36

 


Om projektet ADAB 

ADAB står för Antidiskriminering för arbetsgivare med byrån men adab kan även läsas på arabiska och betyder respekt. Respekt för människovärde och lika rättigheter är centralt för att vi alla, med våra olikheter och likheter, ska kunna vara delaktiga i demokratiska processer och inkluderas i gemenskap såväl i samhället som på arbetsplatsen.
Läs mer om ADAB här 

Om Byrån mot diskriminering i Östergötland 

Byrån mot diskriminering i Östergötland är en ideell organisation som arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. I Byråns arbete ingår att erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd till personer som upplevt diskriminering, samt främjande och förebyggande insatser genom föreläsningar, utbildningar och opinionsbildning. 

Upptäck våra senaste nyheter

Byrån mot Diskriminering i Östergötland får stöd med 3,9 miljoner från Arvsfo...

Pressmeddelande från Kammarkollegiet. Publicerat: 2024-06-06.

7 juni, 2024

Kunskap och utbildning. Två viktiga grundpelare i arbetet mot rasism

Idag, den 21 mars är det FN-dagen mot rasdiskriminering. Att det blev just detta datum beror på den rasistiska händelse som inträffade den 21 mars...

21 mars, 2024

Intervju med P4 Östergötland om Dagen mot diskriminering 2023

Den 1 och 2 november anordnade Byrån Dagen mot diskriminering i Norrköping respektive Linköping. Dagen anordnas årligen. I den här intervjun med P4 Östergötland berättar...

6 november, 2023