ADAB- Antidiskriminering för arbetsgivare med Byrån

I projektet tar vi fram verktyg för arbetsgivare för att känna igen, motverka och förebygga diskriminering i arbetslivet. Syftet är att belysa arbetsgivares möjligheter att skapa inkluderande arbetsplatser. Fokus i projektet ligger på muslimers upplevelser av arbetslivet och att hitta verktyg för att arbeta mot islamofobi genom aktiva åtgärder.
Adab-logotyp

Adab står för Antidiskriminering för arbetsgivare med Byrån. Namnet kan också läsas på arabiska med betydelsen gott uppförande.

Vad ska göras inom projektet?

Erfarenheter från arbetslivet

Vi kommer att samla in erfarenheter från muslimer i arbetslivet. Syftet är att samla exempel på hur rasism mot muslimer kan komma till uttryck på arbetsmarknaden. Det kan handla om erfarenheter i samband med ansökan om arbete såväl som trakasserier på arbetsplatsen eller att bli fördomsfullt bemött av kollegor eller chefer. I projektet är vi intresserade av erfarenheter oavsett kön eller om personen är troende eller inte.

Bidra med dina erfarenheter från arbetslivet – Delta i studiecirkel

Dialog med arbetsgivare

En referensgrupp bestående av arbetsgivare från olika typer av verksamheter deltar i utformningen av utbildningar. Utbildningarna ska innehålla information om hur arbetsplatser kan arbeta förebyggande och främjande mot diskriminering. Vi fokuserar på hur arbetsgivare kan arbeta med aktiva åtgärder, som de ska arbeta med enligt Diskrimineringslagen kap 3 Lag (2016:828). Muslimers erfarenheter från arbetslivet blir en del i utbildningarna för att öka kännedom om hur diskriminering kan komma till uttryck och utformningen av verktyg för inkludering.

Mer info om referensgruppen

Denna sida uppdateras under projektets gång och vi avser att publicera material för arbetsgivare här under maj 2023.

Projektet finansieras med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Projektet ska pågå i ett år med start 1 augusti 2022.

För frågor om projektet kontakta oss via:

Telefon: 011-10 71 31
Mail: info@diskriminering.se

Lär dig mer om våra projekt

Projekt

Koll på lagen

Ett projekt för barn och unga om vardagsjuridik och hur de kan ta tillvara på sina rättigheter. Tillsammans med unga på fritidsgårdar och mötesplat...

Projekt

Koll på jobbet

Ett praktiskt material för att ge yrkeselever kunskap om diskriminering och hur de kan tillvarata sina rättigheter i arbetslivet.

Projekt

Face to face

Mentorskapsprogram för delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna för utlandsfödda ungdomar samt ungdomar med utlandsfödda föräldrar.

Projekt

Islamofobi inom vård och äldreomsorg

Utbildning riktad till personal som arbetar på äldreboende, inom hemtjänst samt på vårdcentraler.