Face to face

Under 2013 drev Byrån projektet Face to face. Syftet med projektet var att öka delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna i Norrköpings kommun bland utlandsfödda ungdomar samt ungdomar med utlandsfödda föräldrar.

Under 2013 drev Byrån projektet Face to face. Syftet med projektet var att öka delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna i Norrköpings kommun bland utlandsfödda ungdomar samt ungdomar med utlandsfödda föräldrar. Detta gjorde vi genom ett mentorskapsprogram där 10 förtroendevalda lokalpolitiker under olika träffar vägledde och introducerade 20 ungdomar mellan 15-19 år i de demokratiska processerna som förs i kommunen samt tog del av ungdomarnas reflektioner kring detta. Utöver detta ingick även ledarskapsutbildning, utbildning i diskriminering och mänskliga rättigheter, att tala inför grupp, samt formandet av ett ungdomsråd som tar fram frågor att presenteras för politikerna. Projektet har avslutats men Byrån hoppas på en fortsättning av projektet, och söker möjligheter för ungdomarna att kunna förverkliga de idéer som de utvecklat under projektet.

För frågor om projektet kontakta oss via:

Telefon: 011-10 71 31
Mail: info@diskriminering.se

Lär dig mer om våra projekt

Projekt

ADAB- Antidiskriminering för arbetsgivare med Byrån

I projektet tar vi fram verktyg för arbetsgivare för att känna igen, motverka och förebygga diskriminering i arbetslivet. Syftet är att belysa arbe...

Projekt

Koll på lagen

Ett projekt för barn och unga om vardagsjuridik och hur de kan ta tillvara på sina rättigheter. Tillsammans med unga på fritidsgårdar och mötesplat...

Projekt

Koll på jobbet

Ett praktiskt material för att ge yrkeselever kunskap om diskriminering och hur de kan tillvarata sina rättigheter i arbetslivet.

Projekt

Islamofobi inom vård och äldreomsorg

Utbildning riktad till personal som arbetar på äldreboende, inom hemtjänst samt på vårdcentraler.