Koll på lagen

Koll på lagen är ett projekt som handlar om att stärka ungdomar med kunskap om vardagsjuridik och hur de praktiskt kan ta tillvara på sina rättigheter. Projektet finansieras med stöd av Allmänna arvsfonden och ska pågå i tre år, med start från 1 mars 2021.  

Syftet med ”Koll på lagen” är att ge ungdomar kunskaper om vardagsjuridik och verktyg för att praktiskt kunna ta tillvara på sina rättigheter och möjligheter att bemöta orättvisor.

1 mars 2021 drar vi igång projektet med stöd av Allmänna arvsfonden. Projektet ska pågå i tre år.  

I projektet kommer vi samarbeta med fritidsgårdar och mötesplatser i Linköping och Norrköping. Tillsammans med personal och ungdomar på fritidsgårdarna/ mötesplatserna kommer vi att utveckla ett metodmaterial bestående av filmer och värderingsövningar. Ambitionen är att på ett konkret och praktiskt sätt lyfta frågor om rättigheter, diskriminering och juridik som ungdomarna kan ha användning för i sin vardag.

Koll på lagen ska mynna ut i både en interaktiv hemsida dit ungdomar kan gå för att få råd och stöd, och en verktygslåda med praktiska övningar att använda på fritidsgårdarna/mötesplatserna.

Är ni intresserade av att veta mer om projektet är ni välkomna att kontakta Ellen Söderström

För frågor om projektet kontakta oss via:

Telefon: 011-10 71 31
Mail: info@diskriminering.se

Lär dig mer om våra projekt

Projekt

Koll på jobbet

Ett praktiskt material för att ge yrkeselever kunskap om diskriminering och hur de kan tillvarata sina rättigheter i arbetslivet.

Projekt

Face to face

Mentorskapsprogram för delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna för utlandsfödda ungdomar samt ungdomar med utlandsfödda föräldrar.

Projekt

Islamofobi inom vård och äldreomsorg

Utbildning riktad till personal som arbetar på äldreboende, inom hemtjänst samt på vårdcentraler.

Projekt

Operation Chef

Om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar.