Koll på lagen

Koll på lagen är ett projekt som handlar om att stärka ungdomar med kunskap om vardagsjuridik och hur de praktiskt kan ta tillvara på sina rättigheter. Projektet finansieras med stöd av Allmänna arvsfonden och ska pågå i tre år, med start från 1 mars 2021.  

Koll på lagen handlar om att ge ungdomar kunskaper om vardagsjuridik och verktyg för att praktiskt kunna ta tillvara på sina rättigheter och möjligheter att bemöta orättvisor.

Besök Koll på lagens hemsida för att ta del av övningar om lagar och rättigheter för unga, och information och tips på vad man kan göra om man blir utsatt för kräkningar, diskriminering eller brott. 


Koll på lagen drivs av Byrån mot diskriminering i Östergötland med finansiering av Allmänna arvsfonden. Är ni intresserade av att veta mer om projektet är ni välkomna att kontakta Ellen Söderström.

För frågor om projektet kontakta oss via:

Telefon: 011-10 71 31
Mail: info@diskriminering.se

Lär dig mer om våra projekt

Projekt

ADAB- Antidiskriminering för arbetsgivare med Byrån

I projektet tar vi fram verktyg för arbetsgivare för att känna igen, motverka och förebygga diskriminering i arbetslivet. Syftet är att belysa arbe...

Projekt

Koll på jobbet

Ett praktiskt material för att ge yrkeselever kunskap om diskriminering och hur de kan tillvarata sina rättigheter i arbetslivet.

Projekt

Face to face

Mentorskapsprogram för delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna för utlandsfödda ungdomar samt ungdomar med utlandsfödda föräldrar.

Projekt

Islamofobi inom vård och äldreomsorg

Utbildning riktad till personal som arbetar på äldreboende, inom hemtjänst samt på vårdcentraler.