Islamofobi inom vård och äldreomsorg

Utbildningsprojekt som drevs från januari till maj 2009. Syftet var att utforma och genomföra en fortbildning riktad till personal som arbetar på äldreboende, inom hemtjänst samt på vårdcentraler.

Utbildningsprojekt som drevs från januari till maj 2009. Syftet var att utforma och genomföra en fortbildning riktad till personal som arbetar på äldreboende, inom hemtjänst samt på vårdcentraler. Målen med projektet var att skapa ett bättre bemötande i vården samt att genom att bidra med kunskap verka för en inkluderande arbetsplatser med ökad mångfald. Fortbildningen var tänkt att fungera som ett tillfälle där personal ifrån olika vårdcentraler, äldreboenden och hemtjänster skulle få möjlighet att diskutera, reflektera och dela erfarenheter med övriga i gruppen, samt få möjlighet att ta del av föreläsningar inom områdena islamofobi, fördomar och likabehandling.

Projektrapport

Rapport av projektet om islamofobi ”Möten med människor med muslimsk bakgrund inom vård och omsorg”. Ladda ned här eller beställ på info@diskriminering.se

För frågor om projektet kontakta oss via:

Telefon: 011-10 71 31
Mail: info@diskriminering.se

Lär dig mer om våra projekt

Projekt

ADAB- Antidiskriminering för arbetsgivare med Byrån

I projektet tar vi fram verktyg för arbetsgivare för att känna igen, motverka och förebygga diskriminering i arbetslivet. Syftet är att belysa arbe...

Projekt

Koll på lagen

Ett projekt för barn och unga om vardagsjuridik och hur de kan ta tillvara på sina rättigheter. Tillsammans med unga på fritidsgårdar och mötesplat...

Projekt

Koll på jobbet

Ett praktiskt material för att ge yrkeselever kunskap om diskriminering och hur de kan tillvarata sina rättigheter i arbetslivet.

Projekt

Face to face

Mentorskapsprogram för delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna för utlandsfödda ungdomar samt ungdomar med utlandsfödda föräldrar.