Islamofobi inom vård och äldreomsorg

Utbildningsprojekt som drevs från januari till maj 2009. Syftet var att utforma och genomföra en fortbildning riktad till personal som arbetar på äldreboende, inom hemtjänst samt på vårdcentraler. Målen med projektet var att skapa ett bättre bemötande i vården samt att genom att bidra med kunskap verka för en inkluderande arbetsplatser med ökad mångfald. Fortbildningen var tänkt att fungera som ett tillfälle där personal ifrån olika vårdcentraler, äldreboenden och hemtjänster skulle få möjlighet att diskutera, reflektera och dela erfarenheter med övriga i gruppen, samt få möjlighet att ta del av föreläsningar inom områdena islamofobi, fördomar och likabehandling.

För frågor om projektet kontakta oss via:
Telefon: 011-10 71 31
Mail: info@diskriminering.se

Projektrapport

Ladda ner som PDF