Jag på nätet

Jag på nätet består av fem korta filmer om sociala medier, Wilhelm och hans vänner. Här kan du se filmerna och få handledning i hur ni kan fördjupa arbetet med sociala medier i er klass eller arbetsgrupp. Syftet är att skapa utrymme att diskutera hur vi beter oss på nätet och att utbyta erfarenheter och strategier för en tryggare och roligare tillvaro där.

Jag på nätet drevs av Byrån från mars 2015 till mars 2017. I projektet samarbetade vi med gymnasiesärskolor, vuxenutbildningar och dagliga verksamheter inom LSS kring behov kopplade till delaktighet och trygghet i sociala medier. Syftet med projektet var att förbättra rättssäkerheten samt öka målgruppens delaktighet i ett samhälle där nätet spelar en stor roll. Projektet finansierades med medel från Allmänna arvsfonden.

Handboken som kopplas till filmerna finns i tryckt version, kontakta oss om du är intresserad av att få boken till din verksamhet.

Vid frågor om projektet kontakta Karin Granholm.

Så här använder du materialet

Jag på nätet har tagits fram för att användas i klasser eller arbetsgrupper som tillsammans vill lära sig mer om sociala medier. Ambitionen med övningarna och frågorna är att möjliggöra för gruppens deltagare att dela med sig av tips och
strategier för att få ut mer av sociala medier och därigenom främja ett användande av sociala medier på egna villkor.

Beroende på hur mycket tid ni har och hur vana ni är att diskutera så kommer ni att använda den här handledningen på olika vis. Frågorna och övningarna ska ses som förslag på hur ni kan följa upp filmvisningen.

Förslagsvis delar ni upp arbetet och ägnar er åt en film per träff eller lektion.

Förberedelser

Ordna utrustning för filmvisning, antingen på stor skärm så att alla kan tittagemensamt eller genom att alla i gruppen har egen uppkoppling till nätet samt dator eller surfplatta samt länk till rätt film.

Det kan vara personer i gruppen som behöver stöd och hjälp för något obehagligt de blivit utsatta för på nätet. Ta reda på innan var hjälp finns på din ort och vilka rutiner som finns i er verksamhet. Det kan exempelvis vara kontaktuppgifter till
kurator, kvinnojour eller polisen.

Skriv ut eller se på annat sätt till att var och en har tillgång till de frågor och övningar som ni ska använda.

Uppvärmning

Var och en i gruppen får ordet och ska avsluta en av meningarna:
• Med mobilen tycker jag om att…
• Vid datorn tycker jag om att…

Förslag på svar:
Lyssna på musik, chatta med min kompis, kolla på film, läsa bloggar.

Avslutningsvis

Avsluta med att se till att alla får rätt länk till You Tube där filmerna finns så att den som vill kan gå in och titta på filmerna igen. Kolla också om information om vart man kan vända sig för mer stöd eller hjälp har gått fram.

Gemensam avslutning

Ge var och en i gruppen chansen att säga en mening om passet. Det går exempelvis att säga så här:
Jag har lärt mig…
Jag reagerade på…
Det var viktigt att prata om…

Ladda ner hela handboken

Handboken som kopplas till filmerna finns i tryckt version, kontakta oss om du är intresserad av att få boken till din verksamhet.

Filmer

Hålla kontakt – Grundläggande om sociala medier

Simon övertalar Wilhelm att skaffa Facebook för att de ska kunna hålla kontakten.

Handledningen till avsnittet behandlar integritet, personuppgifter och lösenord.

Nya vänner – Bemötande och att ta kontakt

Wilhelm börjar i en ny klass och sociala medier blir en del av att lära känna nya kamrater.

Handledningen till avsnittet behandlar att ta kontakt, att blockera oönskade kontakter och konflikter på sociala medier och i onlinespel.

Fejksidan – Kränkningar

Isabella blir utsatt för att någon skapar en Facebook-sida i hennes namn.

Handledningen till avsnittet behandlar användarvillkor, rykten, ofredanden och trakasserier.

Lurad – Källkritik och bedrägerier

Alice har fått problem med sin mail efter att ha lämnat ut mailadressen till en oseriös sida.

Handledningen till avsnittet behandlar bland annat källkritik.

Vänner och näthatare – Näthat

Wilhelm har blivit utsatt för näthat.

Handledningen till avsnittet behandlar hur du kan agera vid näthat.

För frågor om projektet kontakta oss via:

Telefon: 011-10 71 31
Mail: info@diskriminering.se

Lär dig mer om våra projekt

Projekt

ADAB- Antidiskriminering för arbetsgivare med Byrån

I projektet tar vi fram verktyg för arbetsgivare för att känna igen, motverka och förebygga diskriminering i arbetslivet. Syftet är att belysa arbe...

Projekt

Koll på lagen

Ett projekt för barn och unga om vardagsjuridik och hur de kan ta tillvara på sina rättigheter. Tillsammans med unga på fritidsgårdar och mötesplat...

Projekt

Koll på jobbet

Ett praktiskt material för att ge yrkeselever kunskap om diskriminering och hur de kan tillvarata sina rättigheter i arbetslivet.

Projekt

Face to face

Mentorskapsprogram för delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna för utlandsfödda ungdomar samt ungdomar med utlandsfödda föräldrar.