Vi avgör framtiden!

Projektet ”Vi avgör framtiden!” drevs av Byrån under perioden oktober 2013-november 2014. Syftet med projektet var att få utlandsfödda kvinnor och kvinnor med utlandsfödda föräldrar att ta del av makt och inflytande i föreningslivet för att där själva driva frågor om mänskliga rättigheter och diskriminering.

Projektet ”Vi avgör framtiden!” drevs av Byrån under perioden oktober 2013-november 2014. Syftet med projektet var att få utlandsfödda kvinnor och kvinnor med utlandsfödda föräldrar att ta del av makt och inflytande i föreningslivet för att där själva driva frågor om mänskliga rättigheter och diskriminering. Projektet finansierades med projektmedel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF, dåvarande Ungdomsstyrelsen).

Ett av delmålen med projektet var att kartlägga vilka hinder och svårigheter kvinnor med utländsk bakgrund möter i föreningslivet. Resultatet av kartläggningen samt intervjuer med projektdeltagare och mentorer från olika föreningar i Norrköping har samlats i en inspirationsbok –”Från engagemang till inflytande”. Boken ger verktyg, tips och råd om hur kvinnor med utländsk bakgrund kan möta olika hinder och diskriminering inför engagemang i föreningslivet. Handboken är även för föreningar som vill få ökad mångfald inom egna organisationer och arbeta för en mer inkluderande verksamhet.

Utifrån erfarenheterna och resultatet av projektet ”Vi avgör framtiden!” har utbildningar samt förslag till åtgärder tagits fram för att bidra till en mer rättvis omfördelning av inflytande på föreningsnivå och i samhället i stort.

Inspirationshandbok: Från engagemang till inflytande

Inspirationshandbok för kvinnor med utländsk bakgrund i föreningslivet. Ladda ned här eller beställ gratis på info@diskriminering.se

För frågor om projektet kontakta oss via:

Telefon: 011-10 71 31
Mail: info@diskriminering.se

Lär dig mer om våra projekt

Projekt

ADAB- Antidiskriminering för arbetsgivare med Byrån

I projektet tar vi fram verktyg för arbetsgivare för att känna igen, motverka och förebygga diskriminering i arbetslivet. Syftet är att belysa arbe...

Projekt

Koll på lagen

Ett projekt för barn och unga om vardagsjuridik och hur de kan ta tillvara på sina rättigheter. Tillsammans med unga på fritidsgårdar och mötesplat...

Projekt

Koll på jobbet

Ett praktiskt material för att ge yrkeselever kunskap om diskriminering och hur de kan tillvarata sina rättigheter i arbetslivet.

Projekt

Face to face

Mentorskapsprogram för delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna för utlandsfödda ungdomar samt ungdomar med utlandsfödda föräldrar.