Vi avgör framtiden!

Projektet ”Vi avgör framtiden!” drevs av Byrån under perioden oktober 2013-november 2014. Syftet med projektet var att få utlandsfödda kvinnor och kvinnor med utlandsfödda föräldrar att ta del av makt och inflytande i föreningslivet för att där själva driva frågor om mänskliga rättigheter och diskriminering. Projektet finansierades med projektmedel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF, dåvarande Ungdomsstyrelsen).

Ett av delmålen med projektet var att kartlägga vilka hinder och svårigheter kvinnor med utländsk bakgrund möter i föreningslivet. Resultatet av kartläggningen samt intervjuer med projektdeltagare och mentorer från olika föreningar i Norrköping har samlats i en inspirationsbok –”Från engagemang till inflytande”. Boken ger verktyg, tips och råd om hur kvinnor med utländsk bakgrund kan möta olika hinder och diskriminering inför engagemang i föreningslivet. Handboken är även för föreningar som vill få ökad mångfald inom egna organisationer och arbeta för en mer inkluderande verksamhet.

Utifrån erfarenheterna och resultatet av projektet ”Vi avgör framtiden!” har utbildningar samt förslag till åtgärder tagits fram för attbidra till en mer rättvis omfördelning av inflytande på föreningsnivå och i samhället i stort.

För frågor om projektet eller för att gratis beställa inspirationsboken kontakta oss på
Telefon: 011-10 71 31
Mail: info@diskriminering.se

Ladda ner som PDF