Re:agera

Den här sidan är till för dig som är elev eller lärare i gymnasieskolan. Här hittar du filmer, övningar och länkar som kopplar likabehandlingsarbete och sociala medier till undervisningen.

För att främja ungas engagemang för mänskliga rättigheter och demokrati och genom det förebygga diskriminering och kränkningar på nätet startade Byrån mot diskriminering i Östergötland projekt Re:agera. Projektet finansierades med medel från Allmänna Arvsfonden under åren 2013-2014.

Deltagare i Re:agera har använt sociala medier för att påverka sin omgivning och fått kunskaper om yttrandefrihet och kommunikation på nätet. Nätaktivism är att använda sociala medier strategiskt för att sprida budskap. Projektet riktar sig till gymnasieklasser och är tänkt att vara integrerat i undervisningen samt att involvera flera ämnen.

Byrån mot diskriminering har utbildat både lärare och elever kring diskriminering, opinionsbildning i sociala medier och filmskapande för webben. På den här sidan har vi sammanställt filmer, övningar och länkar som producerades eller användes under projektets gång.

För frågor om projektet kontakta Karin Granholm.

På sociala medier är det användarna som skapar innehållet. Det spelar roll vad du laddar upp och vad du sprider!

Genvägar

Praktiskt

I Re:agera sprider vi budskap mot diskriminering. Det gör vi genom att skapa korta filmer som vi laddar upp på You Tube. Budskapen kan även förmedlas i foton eller texter som publiceras på bloggar eller i de sociala medier som du själv använder. Allt är möjligt!

I Re:agera har eleverna till att börja med fått en introduktion till diskrimineringslagen och hur den används för att främja mänskliga rättigheter i Sverige. Använd övningenDiskrimineringsärenden eller Nätaktivism för fördjupning.

Klassen delas därefter in i grupper om 3-5 personer som startar grupparbetet genom att skapa en gemensam strategisk plan för att nå ut med sitt budskap.

Film spelas in i ett klassrum

Filmer

Reagera mot kränkningar på nätet

Fördomar om tjejer

Rätten till sin egen könsidentitet

Reagera mot mobbning

Att utsättas för näthat

Homofobi i skolan

Kränkningar på nätet

Diskriminering i arbetslivet

Var sker diskriminering på grund av kön?

Om rasism

Filmskapande

Filmen ska inte innehålla andras upphovsrättsskyddade material så som musik eller bilder. Det finns dock material med så kallade CC-licenser som du kan använda i din egen film.

Här kan du lära dig mer om hur använder musik med CC-licenser.

Här kan du hitta musik till din film.

Förberedelser

I Re:agera har eleverna till att börja med fått en introduktion till diskrimineringslagen och hur den används för att främja mänskliga rättigheter i Sverige. Använd övningen Diskrimineringsärenden eller Nätaktivism för fördjupning.

Klassen delas därefter in i grupper om 3-5 personer som startar grupparbetet genom att skapa en gemensam strategisk plan för att nå ut med ett budskap genom spridning av en kort film.

Övningar

Diskrimineringsärenden

I övningen ska du söka information om ett specifikt diskrimineringsfall. Du kommer använda dig av Diskrimineringsombudsmannens hemsida där du får tillgång till beskrivning av verkliga fall och domslut.

Nätaktivism

Varje elevblad i den här övningen tar upp ett exempel på nätaktivism för mänskliga rättigheter. Gemensamt för de utvalda kampanjerna är att de lyckats nå ut bra, skapat debatt och fått spridning även inom andra medier så som tv och tidningar. Övningen kan dels ge idéer till egna kampanjer och ger dels träning i att undersöka avsändaren till ett budskap.

Strategisk plan

Den strategiska planen görs bäst i grupp när ni kommit överens om ett budskap som gruppen vill sprida. Gör den strategiska planen tillsammans! Den strategiska planen ska ni fylla på under arbetets gång och när projektet avslutats kan ni återkomma till planen och se hur era idéer utvecklats.

Här finner du fakta och lärarhandledningar att använda i undervisningen om källkritik, yttrandefrihet, diskriminering, sociala medier och mänskliga rättigheter.

Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundets material Svenne utmanar bilden av Sverige som ett land där allas grundläggande rättigheter respekteras. Materialet besår av en film med tillhörande övningar. Genom omvända perspektiv förmedlar Svenne en känsla av vad begreppet vardagsrasism kan innebära för en person som inte känner sig delaktig i majoritetssamhället.

Amnesty

Amnestys utbildningsmaterial inom temat ”Ordet är fritt”. På den här sidan kan du bland annat hitta övningar om internet och sociala mediers betydelse för yttrandefriheten, lagar och etiska riktlinjer som reglerar yttrandefriheten i Sverige samt källkritik.

MIK

Medie- och informationskunnighet – MIK – handlar om de kunskaper och förmågor vi behöver för att kunna fungera fullt ut i vårt digitaliserade och medialiserade samhälle. Statens medieråd står bakom denna sajt som tillhandahåller fakta och övningar.

I avsnittet Kommunicera och skapa hittar du övningar med tydlig koppling till läroplaner kring ”Den sociala webben” och ” Mobbning och kränkningar på nätet”.

Forum för levande historia

Här hittar du bland mycket annat workshopen ”Näthatet och det öppna samhället”

Workshopen består av två övningar. Utgångspunkten är anonymitetens olika roller på nätet – som uttryck för intolerans och hat respektive yttrande- och åsiktsfrihet. Övningarna tar avstamp i en tidningsartikel och eleverna får öva argumentationsteknik och pröva sina egna värderingar.

EXPO

Kunskapsbank om organiserad rasism och intolerans för lärare, pedagoger, elever och andra intresserade. På sajten kan du bland annat läsa på i ordlistan om ord som är vanligt förekommande inom intoleranta grupper och på deras sajter.

Utsatt för näthat?

Nedan finns länkar till aktörer vars arbete rör trakasserier och kränkningar på nätet.

Umo:s sida för dig som blivit illa behandlad på nätet.

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.

Nätvaro

Nätvaro är ett projekt som drivs av Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU) med stöd från Allmänna Arvsfonden. Vi arbetar med att förebygga och motverka näthat. Inom Nätvaro utvecklar vi DU:s arbete med att handlägga ärenden och att arbeta förebyggande genom utbildningsinsatser. Om du är utsatt för näthat kan du få hjälp av Nätvaro att göra din anmälan.

Kränkt.se

Den här webbplatsen har tagits fram av Datainspektionen för dig som känner att du blivit oschysst behandlad på Internet. Här får du enkla och kortfattade råd om vad du kan göra för att lösa problemet.

RFSL:s brottsofferjour

RFSL är Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter deras brottsofferjour kan ge råd och stöd till den som exempelvis blivit utsatt för hatbrott.

För frågor om projektet kontakta oss via:

Telefon: 011-10 71 31
Mail: info@diskriminering.se

Lär dig mer om våra projekt

Projekt

ADAB- Antidiskriminering för arbetsgivare med Byrån

I projektet tar vi fram verktyg för arbetsgivare för att känna igen, motverka och förebygga diskriminering i arbetslivet. Syftet är att belysa arbe...

Projekt

Koll på lagen

Ett projekt för barn och unga om vardagsjuridik och hur de kan ta tillvara på sina rättigheter. Tillsammans med unga på fritidsgårdar och mötesplat...

Projekt

Koll på jobbet

Ett praktiskt material för att ge yrkeselever kunskap om diskriminering och hur de kan tillvarata sina rättigheter i arbetslivet.

Projekt

Face to face

Mentorskapsprogram för delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna för utlandsfödda ungdomar samt ungdomar med utlandsfödda föräldrar.